کلاه برداری

آقای احمد جوانمرد
نامبرده طبق روال تمامی کلاهبردارها با ارائه اسناد مجعول پرداختی به اشخاص دیگری که فعالیت صدور مدارک را دارند و خواهش و تمنا ، و تکرار اینکه نگران آن هستم که سرم مجدد کلاه برود ، مبلغ دویست هزار تومان پرداخت کرد که پس از آماده شدن مدرک بهانه های ریز و درشت آوردند و فقط تکرار میکرد که نگران آن هستم نکند مجدد سرم کلاه برود.

با بررسی دقیق که صورت دادیم متوجه شدیم گروه کلاهبرداری تلگرامی به نام مدرکجویان متعلق به ایشان و چندین نفر از مرتبطین ایشان میباشد و صرفا برای ورود ضرر مالی به اشخاصی که کار سالم انجام میدهند با فریب و دروغ خود را مالباخته نشان میدهند و از حس انسان دوستی سایرین سوء استفاده میکنند تا باعث ورود ضرر و زیان مالی به آنها شوند ، همانند آنچه بر ما اتفاق افتاد و ضرر دوازده میلیون تومانی به ما وارد کردند.

لذا بنابر وجدان و کلیه حقوق فطری و معنوی ، تصویر بدون پوشش این کلاهبردار را انتشار خواهیم داد و از مالباختگانی که به واسطه گروه تلگرامی مدرکجویان مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند ، خواهشمندیم فورا با مراجعه به مراجع قضایی شکایت خود از نامبرده را ثبت نمایند .

#کللاهبرداری #احمد_جوانمرد #مدرک_جعلی #جعل #مدرک_دانشگاهی #مدرک_فروشی #مدرک_تحصیلی #مدرکجویان