کلاهبردار

 #محمد_حمیدی_پیله‌ور که خودش از دارندگان کانال فروش مدارک تحصیلی در تلگرام و از اعضای #باند_کرونا میباشد. با پرداخت پیش پرداخت به چندین پیج درخواست مدرک تحصیلی نموده است و پس از آماده شدن کار از پرداخت مبلغ خودداری نموده تا به این ترتیب اختلال در روند کاری آنها ایجاد نماید .
#کلاهبردار #باند_کرونا #کلاهبردار_محمد_حمیدی