کلاهبردار علاء عوده کریم الشغانبی

#کلاهبردار_علاء_عوده_کریم_الشغانبی
این کلاهبردار و دوستانش در ایران خود را خادم امام سوم شیعیان و خبرنگار عراقی معرفی کردند و با پرداخت پانصد هزار تومان انتظار دریافت مدرک و استعلام را داشتند ، در حالی که از ابتدا به این کلاهبرداران شرایط به صورت مکتوب اعلام شده بود .
پس از تحقیقات به عمل آمده ، متوجه شدیم نامبردگان قبلا‌ً با مذهبی نمایی، بارها اقدام به عمل کلاهبرداری کرده‌اند.
لذا همانگونه که در شرایط اولیه عنوان گردیده بود با بازپرداخت هزینه ابتدایی این کلاهبرداران ، اقدام به انتشار مدارک و تصاویر بدون پوشش آنها نمودیم تا از تکرار اینگونه کلاهبرداری جلوگیری نماییم.
#کلاهبردار #کلاهبردار_عراقی #دزد #مدرک_دانشگاهی_بااستعلام #مدرک_دانشگاهی #مدرک_فروشی #علی_عوده_کریم_الشغانبی