کارشناسی پروتز دندان

۱مدارک دانشگاه آزاد، توسط رابطین ما در ســازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسـلامی تهیه و صادر میگردند و قابل استـعلام به صورت مــــادام‌العمر می‌بـاشند.
۲کلیه دانشنامه‌ها همراه با ریــز‌ نــمرات فارغ التحصیلی به متقاضی ارائه میگردند.
۳از این مدارک می‌توانید جهت استــخدام در ادارات دولتی ، خـصوصی ، نیمه دولتی ، و ادامه تحصیــل در دانشگاه‌های داخل و خارج کشور و شــرکت در امتحانات تخصصی جهت اخذ مجـوز و پروانه شغلی استفاده کنید.
۴امکان انجام WES آمریــکا و کانـادا ، ZAB آلمان ، ارسال مدارک به کلیه‌ دانشگاه‌ها و کالج‌های خارجی توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و قسمت امورفارغ‌التحصیلان واحد دانشگاهی و پست مستقـیم مدارک توسط دبیرخانه دانشگاه برای اینگونه مراکز علمی ، توسط ما ممکن است.

فروش مدارک تحصیلی قابل استعلام از وزارت علوم
و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد