وقوع کلاهبرداری‌ با سوء استفاده از مدرکجو

۱-  حتما فقط به نشانی اینستاگرام و تلفن واتساپ ما که لینک آن در سایت madrakjoo.net آمده است، اعتماد کنید.۲- در کلیه تبلیغات ما  آدرس سایت مشخص است و اگر تبلیغ ما را در هر سایت و اکانتی مشاهده کردید دلیل بر آن نیست که توسط ما اداره میشود.
۳- دانشگاه به هیچ عنوان و هیچ وجه من الوجوهی برای هیچ شخص و شخصیتی پیامک و یا اس ام اس ارسال نمیکند و لطفا اندکی دقیق و باهوش عمل کنید.
۴- با هیچ واسطه ، بازاریاب همکاری نداریم و هر کس خود را نماینده ما معرفی کرد یقین بدانید که شیاد است.
۵- احراز هویت برای جلوگیری از نفوذ شیادان راه‌اندازی شده است.۶- پیج‌های اینستاگرامی madrakjooo و madrakjo و madrak_jo  بیست پیج مشابه آن متعلق به ما نیستند و در اختیار کلاهبرداران و شیادان هستند.
۷- تنها راه ارتباطی با ما از طریق واتساپ که لینک آن در سایت madrakjoo.net آمده میباشد و به هیچ سایت و پیج و اکانت دیگر اعتماد نکنید.