سخا علیلی کلاهبردار مدرک تحصیلی

سخا علیلی کلاهبردار اینترنتی و کلاهبردار فضای مجازی

این کلاهبردار با پرداخت پنجاه درصد و پس از آنکه مدارک بدستشان رسید ، تسویه بدهکاری ننمود و با عناوینی چون خواهش میکنم و مهلت دهید و به ازاش کار دیگری از ما بخواهید و … سعی بر تکمیل کلاهبرداری خویش داشت.
با توجه به شرایط توافق شده ، هزینه پرداختی ایشان صرف ابطال مدرک و تصاویر این کلاهبردار در سطح گسترده منتشر گردید.
(( قابل توجه اشخاصی که تصور می‌کنند، حال که کار را انجام داده‌اند و مقداری هزینه کرده‌اند و مدرک تحویلشان شده ، دیگر دست ما از گرفتن حق و حقوقمان کوتاه است. ما فقط شرایط اولیه را انجام میدهیم حتی اگر ضرر زیادی کنیم ))

لذا مطابق با شرایط و قوانین اعلامی در زمان ثبت سفارش نسبت انتشار تصاویر این کلاهبردار اقدام شد.