رزاق کیانی کلاهبرداری

#رزاق_کیانی کلاهبرداری که پس از ارسال مدارک تسویه را به بهانه فقر و نداری انجام نداد . نامبرده معلم آموزش و پرورش هست و سابقا کاندیدای نمایندگی مجلس شده بوده ، حتی ما را تهدید به آن کرد که با روابط سیاسی کثیفش از طریق مراجع اقدام کند

در حالی که پلیدانی چون او رو به زوال و نابودی در ماه‌های آتی به خواست خداوندگار قرار دارند.