دکتری علوم سیاسی

#دکتری_علوم_سیاسی تهیه شده توسط مدرکجو

۱-کلیه مدارک توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، با روابط صادر می‌شود و قابل استعلام می‌باشند.

۲-کلیه مدارک دارای ریز نمرات میباشند و همراه با اصل دانشنامه قابل استعلام هستند.

۳-از این مدارک می‌توانید جهت استخدام در ادارات ، سازمانهای دولتی خصوصی ، نیمه دولتی ، و جهت ادامه تحصیل در دانشگاه‌های داخل و خارج کشور و شرکت در امتحانات تخصصی جهت اخذ مجوز و پروانه شغلی استفاده کنید.

۴-امکان صدور مدرک با تاریخ فارغ التحصیلی از سال *1386* الی *1398* از کلیه واحدهای دانشگاه آزاد، در صورت مطابقت رشته و سال تحصیل با مجوز برگذاری رشته در واحد دانشگاه مذکور ممکن است.

#مدرک #صدور_مدرک #مدرک_معتبر #فروش_مدرک #مدرک_تحصیلی #مدرک_دانشگاهی #پرستاری #نظام_پزشکی #نظام_مهندسی #نظام_پزشکی #فروش_مدرک #خرید_مدرک #فروش_لیسانس #خرید_لیسانس #خرید_مهندسی #خرید_کارشناسی #خرید_مدرک_دانشگاهی #خرید_دکترا #فروش_پیش_دانشگاهی #فروش_دیپلم #خرید_دیپلم #madrak #madraktahsili #madrak_daneshgahi #madrak_tahsili