کارشناسی مدیریت بازرگانی

۱-مدارک دانشگاه آزاد و شهید بهشتی ، توسط رابطین ما در دانشگاه تهیه و صادر میگردند و قابل استـعلام به صورت مــــادام‌العمر می‌بـاشند.
۲-کلیه دانشنامه‌ها همراه با ریــز‌ نــمرات فارغ التحصیلی به متقاضی ارائه میگردند.
۳-از این مدارک می‌توانید جهت استــخدام در ادارات دولتی ، خـصوصی ، نیمه دولتی ، و ادامه تحصیــل در دانشگاه‌های داخل و خارج کشور و شــرکت در امتحانات تخصصی جهت اخذ مجـوز و پروانه شغلی استفاده کنید.
۴- امکان انجام WES آمریــکا و کانـادا ،ZAB  آلمان ، ارسال مدارک به کلیه‌ دانشگاه‌ها و کالج‌های خارجی توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و قسمت امورفارغ‌التحصیلان واحد دانشگاهی و پست مستقـیم مدارک توسط دبیرخانه دانشگاه برای اینگونه مراکز علمی ، توسط ما ممکن است.

فروش مدارک تحصیلی قابل استعلام از وزارت علوم
و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد