انجام کلیه مراحل اخذ آمریکا وکانادا

انجام کلیه مراحل اخذ WES آمریکا و کانادا توسط مدرکجو
www.madrakjoo.net

?انجام امور ترجمه رسمی دانشنامه و ریزنمرات
?دریافت تائیدیه‌های دادگستری و وزارت امور خارجه
?دریافت تایید معاونت بین‌الملل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
?ارسال مدارک تایید شده در پاکت مخصوص دانشگاه برای WES

توضیحات : این خدمات صرفا‌ً برای افرادی است که انجام امور صدور مدارک آنها توسط مدرکجو انجام شده است.

#انجام_وس #وس_کانادا #وس_آمریکا #سازمان_وس_کانادا_آمریکا
#سازمان_وس #وس #تایید_مدارک_تحصیلی
#wes